Root Cause Analysis (RCA)
Interne workshop Root Cause Analysis
Hadrion Made in NL

Interne workshop Root Cause Analysis

Met de in-company workshop kunt u medewerkers opleiden om binnen uw organisatie problemen en incidenten te analyseren. De cursisten leren de methode toepassen en werken in teams aan de analyse van een casus uit uw organisatie. De workshop zorgt ook dat de cursisten dezelfde RCA-taal spreken, dezelfde gereedschappen kunnen toepassen en elkaar weten te vinden als ze ondersteuning nodig hebben. Na afloop van de workshop zijn ze voorbereid om met Root Cause Analysis een belangrijke bijdrage te leveren aan het continue verbeterproces binnen uw organisatie.

De cursisten vinden de workshop RCA niet alleen een nuttige uitbreiding van hun "gereedschapskist", maar ook leuk en inspirerend. Probleemoplossen is immers uitdagend en geeft veel voldoening als het lukt.

In-company workshop RCA

Wat is Root Cause Analysis?

Een klacht, kwaliteitsprobleem of incident kost geld en tijd om op te lossen. Op termijn kan het leiden tot reputatieschade of claims. In het ergste geval is er persoonlijk letsel. Het oplossen van de directe gevolgen heeft meestal prioriteit. Als het hierbij blijft, kan het probleem zich herhalen in een andere gedaante met andere personen in de hoofdrol.

Root Cause Analysis (RCA) is een methodische aanpak, die helpt om systematisch een klacht, kwaliteitsprobleem of (veiligheids)incident te ontleden. Het doel is onderliggende technische, organisatorische en menselijke basisoorzaken (root causes) te identificeren. Hierdoor kunnen verbeteringen gerealiseerd worden, die herhaling voorkomen, kosten besparen en de kwaliteit of veiligheid verbeteren.

Wat is de filosofie van de training?

Root Cause Analysis lijkt in eerste instantie eenvoudig. De resultaten zijn namelijk logisch en voor iedereen te begrijpen. Dit is de kracht van de methode. Goede resultaten bereiken, vraagt echter meer dan uitleg alleen.

Root Cause Analysis vraagt een andere manier van kijken nààr en denken òver kwaliteitsproblemen en incidenten. De training van Hadrion is specifiek ingericht om die verandering te laten plaatsvinden.

Hadrion RCA

Hoe ziet de interne training er uit?

De opzet van de workshop bevordert maximaal leereffect. Het is een DOE workshop, waarin de theorie meteen wordt toegepast. De cursist werkt individueel en in teamverband aan diverse realistische casussen. De eerste trainingsdag is gericht op de probleemdefinitie en het uitvoeren van onderzoek. Daarna volgt een tussenperiode, waarin de cursist het geleerde in teamverband toepast op een probleem of incident uit uw organisatie. De tweede trainingsdag is gericht op oorzakenanalyse, verbeteren, presentatie en rapportage.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Root Cause Analysis
  • De opbouw of anatomie van een kwaliteitsprobleem of incident
  • De kracht van een goede probleemdefinitie
  • De hulpmiddelen bij onderzoek (hypothesen, bewijsvoering, inductie, deductie)
  • Technieken en vaardigheden voor een goed interview
  • Overzicht scheppen met een tijdlijn
  • Analyse met een oorzakenboom of feitenboom
  • Basisoorzaken of “root causes” identificeren
  • Rapporteren, presenteren en verbeteren

De training sluit af met een terugblik op de ervaringen en kijkt vooruit naar de toepassing binnen de eigen organisatie.

Wat zijn de resultaten?

Na afloop van de workshop vindt de cursist het vanzelfsprekender te zoeken naar de onderliggende oorzaken van een kwaliteitsprobleem of incident. Hij/zij beheerst een aantal praktische technieken om het probleem te definiëren, onderzoek voor te bereiden, een tijdlijn te gebruiken en causale verbanden inzichtelijk te maken. De cursist kan de oorzaken concreet, objectief en onbetwistbaar aantonen. Hij/zij kan de resultaten overtuigend presenteren en daardoor collega’s en management makkelijker overtuigen van het effect van de verbetervoorstellen.

Doel van de workshop RCA

De cursist leert praktische technieken en ontwikkelt vaardigheden om Root Cause Analysis effectief binnen de eigen organisatie toe te passen.

De cursist leert hiertoe anders kijken nààr en denken òver incidenten. Door praktisch aan de slag te gaan met oefenproblemen en een eigen casus, leert de cursist om eenvoudige en complexe problemen of ernstige incidenten objectief en met zelfvertrouwen te benaderen.

De geleerde technieken stellen de cursist bovendien in staat, makkelijker collega's en management mee te krijgen in het begrijpen van de opbouw van het probleem en het onderschrijven van de voorgestelde verbeteringen.


Corona-proof:

De training kan met inachtname van 1,5 meter worden uitgevoerd. Voldoende ruimte en een digitale classroom maakt een goede combinatie van interactie en afstand houden mogelijk.

Een volledige online training is ook mogelijk.


Vragen?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend (beeldbel) gesprek.

Neem contact op...


Informatie aanvragen

Stuur mij informatie over:

Naam:

E-mail:


Doelgroep

De cursisten zijn werkzaam in de industrie, dienstensector of gezondheidszorg en betrokken bij het oplossen van kwaliteitsproblemen, klachten of (veiligheids)incidenten.

Vooropleiding: MBO, HBO of universitair.

Tijdsinvestering:

De cursist besteed 14 uur aan het bijwonen van de twee trainingsdagen en 7 uur aan voorbereiding en onderzoek van een casus uit de eigen organisatie.


Aantal deelnemers:

Om een kwalitatief goede ervaring voor iedereen mogelijk te maken, is de groepsgrootte beperkt tot 14 deelnemers.

Tijd:

De workshop bestaat uit een trainingsdag van 7 uur (9:00 uur t/m 16:00 uur) en een terugkomdag van 3-4 uur (9:00 uur t/m 12:00 uur). Starttijd in overleg te bepalen.

Prijs:

Vaste prijs, all-in, op aanvraag. Inclusief: intake gesprek, reiskosten, cursusmateriaal en toegang tot extra oefenmateriaal.

Verkoopvoorwaarden...


Locatie:

Op een af te spreken locatie.

De trainingsruimte vormt een deel van de ervaring en het effect van de workshop. Wenselijk is een goed geventileerde zaal met voldoende ruimte om 1,5 meter afstand tussen de deelnemers te waarborgen.

Uw organisatie zorgt voor koffie, thee, water en een lunch voor de cursisten.


Wat zeggen de deelnemers?

Deelnemers zeggen over de workshop het volgende: “Praktisch en veel oefenen”,
“Nuttig, veel geleerd”,
“De tijd vliegt voorbij”,
“Erg leuk om te doen”,
“Veel praktische tools!",
"Met RCA kun je meteen beginnen”.

Referenties