Raadix voor Windows
Raadix software voor RCA, SIRE, PRISMA
Hadrion Made in NL
Raadix
Raadix software voor
Root Cause Analysis
Een instructiefilm…
1. Definieer het probleem
Definitie pagina
Onderzoeksteam
Titel
Samenvatting
Directe gevolgen
Lange termijn gevolgen
Potentiële gevolgen
Urgentie inschatting
Beslissing
Notes
2. Maak notities van de interviews en/of het onderzoek
Notities tab
Lijst notities
Titel van notitie
Datum van notitie
Notitie tekst
Notitie toevoegen
Create Cause Tree
3. Oorzakenboom opstellen
Boom tab
Topgebeurtenis al aanwezig
Klik “Waarom?” om een oorzaak toe te voegen
Create Cause Tree
Nieuwe oorzaak
Tekst bewerken
Type bewerken (actie, barrière, conditie)
Klik “en” om een oorzaak toe te voegen
Create Cause Tree
Nog een oorzaak
Voeg nog meer oorzaken toe
Cause Tree
4. De oorzakenboom bewerken
Oorzakenboom tab
Topgebeurtenis
Directe oorzaak
Cause Tree
Klik oorzaak om te bewerken
Oorzaak tekst
Type oorzaak (actie, barrière, conditie)
Status oorzaak (feit, waarschijnlijk, hypothese)
Waarom is het een feit?
Cause Tree
Basisoorzaak
Maak het een basisoorzaak
Classificatie mogelijkheid
Verwijder oorzaak
Ga naar referentie
Oorzaak boven invoegen
Oorzaak of sub-boom verplaatsen
Selectie opheffen
Cause Tree
Selectie opgeheven
Root Causes
5. Maatregelen aan de basisoorzaken toewijzen
Basisoorzaken tab
Oorzaak
Type
Status
Plan maatregelen
en borging
Root Causes
Dubbel klik om te bewerken
Export Image
A. Oorzakenboom exporteren als afbeelding (jpg)
Kies de oorzakenboom tab
Export Image
Kies het Bestand-menu
Export Image
Kies “Exporteren als afbeelding”
Export Image
Standaard topgebeurtenis als bestandnaam
Opslaan
Activate Raadix
B. Raadix activeren
Activate Raadix
Klik activeren in het HELP-menu
Activate Raadix
Uw naam
Organisatie
Activeringscode
Geactiveerd als juist ingevoerd
Language
C. Taal instellen: Deutsch, English, Espanol, Français, Nederlands, Polski
Kies het BEELD-menu
Language
Kies taal
Alle begeleidende teksten in geselecteerde taal